Nacionalna knjižnica - Slovenija

Na tej strani najdete prevedene članke in dokumente EJP SOIL ter povezave do ustrezne povezane literature, dejavnosti in dogodkov.

 

Evropski skupni program EJP SOIL se je začel v začetku leta 2020. Sodelujejo partnerji iz 24 držav v Evropi. Cilj je povečati prispevek kmetijskih tal k ključnim družbenim izzivom, kot so prilagajanje in ublažitev podnebnih sprememb, trajnostna kmetijska proizvodnja, zagotavljanje ekosistemskih storitev ter preprečevanje in obnova propadanja zemljišč in tal.


National Communication representative  

Rok Mihelič 

rok.mihelic@bf.uni-lj.si 

Drugi relevantni dokumenti

EJP SOIL dogodki v Sloveniji

s programom EJP SOIL povezani dogodki v Sloveniji