Nasjonaltbibliotek - Norge

På denne siden finner du oversatte artikler og dokumenter fra EJP SOIL, samt lenker til relevant relatert nasjonallitteratur- aktiviteter og arrangementer. Det europeiske fellesprogrammet EJP SOIL startet tidlig i 2020 med involverte partnere fra 24 land i Europa. Målet er å øke jordbruksjordas bidrag til sentrale samfunnsutfordringer som inkluderer klimatilpasning og begrensning av klimaendringer, bærekraftig landbruksproduksjon, økosystemtjenester, samt forebygging av og gjenetablering etter land- og jordforringelse.

National communication representative

Adam O'Toole

Adam.OToole@nibio.no 

Nyhetsbrev

Andre norsk relatert fagstoff

EJP SOIL arrangement i Norge

Andre arrangement i Norge