Nasjonaltbibliotek - Norge

På denne siden finner du oversatte artikler og dokumenter fra EJP SOIL, samt lenker til relevant relatert nasjonallitteratur- aktiviteter og arrangementer. Det europeiske fellesprogrammet EJP SOIL startet tidlig i 2020 med involverte partnere fra 24 land i Europa. Målet er å øke jordbruksjordas bidrag til å løse sentrale samfunnsutfordringer ved hjelp av bærekraftig landbruksproduksjon som understøtter økosystemtjenester, som begrenser og er tilpasset klimaendringer, og som forebygger forringelse av jordsmonnet og gjenoppbygger det.

National communication representative

Adam O'Toole

Adam.OToole@nibio.no 

Nyhetsbrev

Andre norsk relatert fagstoff

EJP SOIL arrangement i Norge

Andre arrangement i Norge