Ulusal Kütüphane - Türkiye

Bu sayfada, Türkçeye çevrilmiş EJP SOIL makaleleri ve dokümanlarının yanı sıra konu ile ilgili ulusal literatür ve faaliyetlerin linklerine ulaşılabilecektir.

 

EJP SOIL Avrupa Ortak Programı 2020’nin başlarında Avrupa’daki 24 ülkeden ortakların katılımı ile başladı. Amacı, iklim değişikliğine uyum ve azaltım, sürdürülebilir tarımsal üretim, ekosistem hizmetlerinin sağlanmasının yanı sıra toprak ve arazi bozulumunun önlenmesi ve rehabilitasyonu gibi temel toplumsal sorunların çözümü için tarım topraklarına katkıyı güçlendirmektir.   


Ulusal Iletisim Temsilcisi

Sevinc MADENOGLU   

sevinc.madenoglu@tarimorman.gov.tr