Danmark

På denne side finder du EJP SOIL artikler og dokumenter oversat til dansk. Herudover er der links til dansk relevant literatur og hjemmesider med relevans for EJP SOIL. Her vil også være links til relevante aktiviteter og events, som foregår i Danmark.

Det fælleseuropæiske program “EJP SOIL – Mod klima-smart og bæredygtig forvaltning af landbrugsjord” omfatter 24 lande, der har forpligtet sig til et overordnet formål om at tilvejebringe bæredygtige løsninger til forvaltning af landbrugsjorden; løsninger der bidrager til vigtige sociale udfordringer, herunder klimaforandringer og fremtidig forsyning af fødevarer.

EJP SOIL projekter i Danmark

National Coordinator

Lars Juhl Munkholm

lars.munkholm@agro.au.dk 


 

National communication representative

Line Carlenius Berggreen

lcb@dca.au.dk 

EJP SOIL arrangementer og events i Danmark