Národní knihovna České republiky

Na této stránce najdete přeložené články a dokumenty EJP SOIL a odkazy na důležitou související národní literaturu, aktivity a události.

Evropský společný program EJP SOIL začal na počátku roku 2020 za účasti partnerů z 24 zemí Evropy. Cílem je zvýšit příspěvek zemědělských půd ke klíčovým společenským výzvám, jako je přizpůsobení se změně klimatu a její zmírnění, udržitelná zemědělská produkce, poskytování ekosystémových služeb, jakož i prevence degradace půdy a její obnova.

Nové články:

Přeložené články:

Související česká literatura:

Ostatní důležité dokumenty:

Akce EJP SOIL v České republice

Související národní akce v České republice: